Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Členovia Katedry RaCP

Vedúca katedry:
 JUDr. Veronika Kleňová, PhD.


  
 
 
doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD.
miestnosť: 111, telefón: 033/59 39 621
e-mail: vojtech.vladar@truni.sk
 
 
  
Sekretariát katedry
Mgr. Anna Kollárová
miestnosť:207, telefón: 033/59 39 601
e-mail: prf@truni.sk