Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
14.9.2020

Ako fakulta zotrvávame na názore, že len prezenčná výučba práva môže byť plnohodnotná výučba. S týmto názorom sa stotožňujete aj vy študentky a študenti, čoho výsledkom sú vaše odpovede vo viacerých anketách, ktoré ste vypĺňali v priebehu júna a júla.

23.8.2020

Dôležité upozornenie:

Vážené absolventky a absolventi,

24.8.2020

Oznam o zápise povinne voliteľných predmetov a výberových predmetov na akad. rok 2020/2021 nájdete TU.

 

7.5.2020

Predmetom diskusie je prezentácia činnosti Slovenského národného strediska pre ľudské práva, vrátane aktuálne riešených reálnych prípadov, v rámci ktorých zamestnanci Strediska poskytujú obetiam diskriminácie bezplatnú právnu pomoc.