Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
4.7.2017

 

SOCIÁLNA FUNKCIA PRÁVA A NARASTAJÚCA MAJETKOVÁ NEROVNOSŤ

SOCIAL FUNCTION OF LAW AND GROWING WEALTH INEQUALITY

 

25.9.2017

 

Vážené študentky, vážení študenti,

21.9.2017

Katedra občianskeho a obchodného práva je spoluorganizátorom  konferencie na témy

4.7.2017

Na akademický rok 2017/2018 sú zverejnené nasledovné študijné programy pre dennú a externú formu bakalárskeho a magisterského štúdia: