Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
15.11.2017

CLEVERINGA LECTURE 2017 NA TRNAVSKEJ UNIVERZITE

22.11.2017

Dňa 29.11.2017 sa na našej fakulte bude konať diskusný seminár na tému:

"Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.".

 

8.11.2017

Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci aktivít súvisiacich s realizáciou Týždňa vedy a techniky 2017 organizuje odbornú prednášku na tému Verejné obstarávanie a verejná sp