Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu
31.5.2018

4.6.2018

 

Informácie o zápisoch povinne voliteľných a výberových predmetov na ak. rok 2018/2019 nájdete TU.

 

20.5.2018

Druhé kolo prijímacích skúšok na akademický rok 2018/2019

V prípade zvýšeného záujmu o štúdium plánuje fakulta zorganizovať druhé kolo prijímacích skúšok na bakalársky študijný program v dennej a aj v externej forme štúdia. 

8.5.2018
 
20.9.2018 - 21.9.2018
 
11.4.2018