Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Pozvánka na prednášku Dieťa medzivojnového Slovenska

Vážené študentky, vážení študenti,

prijmite pozvanie na zaujímavú prednášku našich docentiek, doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD., na tému:

DIEŤA MEDZIVOJNOVÉHO SLOVENSKA.

Prednáška sa uskutoční dňa 4.3.2020 o 13:00 v študovni univerzitnej knižnice.

 

Tešíme sa na Vašu účasť,

Katedra dejín práva

Zmena konzultačných hodín počas skúškového obdobia

Vážené študentky, vážení študenti,

 konzultačné hodiny členov Katedry dejín práva sa počas skúškového obdobia menia nasledovne:

 prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 07.01.2020   ---  9.00 – 11.00

14.01.2020   ---  9.00 –  11.00

21.01.2020   ---  9.00 –  11.00

28.01.2020   ---   9.00 – 11.00 

04.02.2020   ---   9.00 – 11.00