Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Ústavu PDVaIT

Bonusové písomky

Vážení študenti,
 
dávame vám do pozornosti termíny tzv. bonusových písomiek z predmetu Právo duševného vlastníctva, a to:
 
27. a 28. 11. 2017 z oblasti autorského práva a práv súvisiacich s autorským právom a