Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Harmonogram obhajob diplomových prác ÚPONS PF TU v akademickom roku 2017/2018

Harmonogram obhajob diplomových prác na Ústave pre právne otázky náboženskej slubody PF TU v akademickom roku 2017/2018 si môžete pozrieť tu.