Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

harmonogram skúšok KPPP

29.11.2018: skúšky v ZS 2018/2019

Harmonogram skúšok v zimnom semestri akademického roka 2018/2019 podľa predmetov zabezpečovaných Katedrou propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave nájdete tu.

Želáme veľa úspechov, KPPP