Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznam pre študentov 3. ročníka, ktorých záverečnú prácu mal školiť Dr. h. c. prof. JUDr. Peter Mosný, CSc.

Vážení bakalaranti, školiteľstvo po Dr. h. c. prof. JUDr. Petrovi Mosnom, CSc. preberá prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA