Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Kandidáti v doplňujúcich voľbách do zamestnaneckej časti AS TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky, vážení členovia, zamestnaneckej časti akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

v zmysle § 9 ods. 1 Zásad volieb do  Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave zverejňujem zoznam kandidátov na členstvo v zamestnaneckej časti Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave. 

Kandidátkou je:

  1. Mgr. Veronika Trojčáková, PhD., Katedra pracovného práva a práva sociálneho  zabezpečenia.

 

      doc. JUDr. Viktor Križan, PhD., v.r.

            predseda volebnej komisie