Skočiť na hlavný obsah
Admin PF
09.05.2022

Prijímacia skúška - bakalársky študijný program, denná forma

Vážené uchádzačky o štúdium, vážení uchádzači o štúdium,
 
prijímacia skúška v študijnom odbore právo, denná forma štúdia, v bakalárskom študijnom programe sa uskutoční online dňa 14. júna 2022 v časoch:
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00. Pozvánka na prijímaciu skúšku, spolu s upresnením času a ďalšími informáciami, bude zaslaná všetkým uchádzačom.
Prajeme Vám veľa úspechu a tešíme sa na našich budúcich študentov