Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Prednáška profesora Wimmera

Katedra rímskeho a cirkevného práva Vás pozýva na prednášku profesora Wimmera (Johannes Kepler Universität Linz) na tému "Spoločné problémy - spoločná reč rímskeho a ob

Stáž v Bruseli v roku 2020

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) otvára možnosť absolvovania stáže v Bruseli v roku 2020

 

Voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia

Vážení študenti, 
voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia sa otvára. Vyučujúca, doc. Švecová, Vás očakáva tento štvrtok, 10.10.2019 o 9.30 v miestnosti č. 5 na úvodnej prednáške a seminári. Výučba bude prebiehať v tomto ZS podľa pôvodného rozvrhu a pokynov vyučujúcej.

Literárna súťaž 2019

                                                                   

Pridajte sa k nám!

                                                                              

CENA ERNESTA VALKA 2019

Vyhlásenie súťaže CENA ERNESTA VALKA 2019: Vzťah medzi právom podnikať, slobodou prejavu a zásadou nediskriminácie spotrebiteľov

 

Vážení študenti,

Kriminalistika - 8.10.2019

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dňa 8.10.2019 sa prednáška a cvičenie z predmetu Kriminalistika konať nebude z dôvodu ochorenia vyučujúceho.