Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Pozvánka na prednášku Dieťa medzivojnového Slovenska

Vážené študentky, vážení študenti,

prijmite pozvanie na zaujímavú prednášku našich docentiek, doc. JUDr. Miriam Laclavíkovej, PhD. a doc. JUDr. PhDr. Adriany Švecovej, PhD., na tému:

DIEŤA MEDZIVOJNOVÉHO SLOVENSKA.

Prednáška sa uskutoční dňa 4.3.2020 o 13:00 v študovni univerzitnej knižnice.

 

Tešíme sa na Vašu účasť,

Katedra dejín práva

Rektorské voľno

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje dňa 28. 2. 2020 rektorské voľno pre študentov všetkých fakúlt Trnavskej univerzity v Trnave.