Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Informácie pre študentov

Zmena času skúšky zo Združovacieho práva dňa 19. 12. 2017

Doc. Martina Gajdošová oznamuje študentom, že z dôvodu neodkladných pracovných povinností sa presúva čas konania skúšky zo Združovacieho práva dňa 19. 12. 2017, a to z pôvodného termínu o 9.00 hod. na nový termín o 15.00 hod. Za pochopenie ďakujeme. 

Konzultačné hodiny dr. Berdisovej

Z dôvodu zahraničnej pracovnej cesty dr. Lucia Berdisová nebude mať konzultačné hodiny dňa 7. 12. 2017 a dňa 14. 12. 2017. V priebehu tohto obdobia bude doktorka konzultovať prostredníctvom emailu. Za pochopenie ďakujeme. 

Oznam o možnosti dohadovania tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v nasledujúcich termínoch:

prof. Šimovček - 4.12 od 12:00 do 13:00

doc. Mašľanyová - 4.12. od 12:30 do 13:00 a 11.12. od 12:00 do 13:00, alebo prostredníctvom emailu

doc. Deset - od 4.12 do 15.12. v čase konzultačných hodín alebo prostredníctvom emailu

dr. Szabová - v rámci obdobia od 4.12. do 15.12. (v čase podľa dohody)

doc. Jalč dohadovanie tém diplomových prác neumožnil, ale vypísal pre študentov nasledovné témy diplomových prác: