Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Opravný termín obhajob a štátnic KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti, 

opravný termín štátnych skúšok a obhajob záverečných prác na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva sa uskutoční dňa 27. júna 2019 o 14:00. 

Konzultačné hodiny 7.6.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. sa tento týždeň zo zdravotných dôvodov uskutočnia v piatok 7.6.2019.

ÚPDVaIT

doc. Vyšný_konzultácie_jún_2019

Vážení študenti,

v priebehu júna 2019 mám konzultačné hodiny takto:

pondelok 3. 6. 19 od 11:00 do 12:30

pondelok 10. 6. 19 od 13:00 do 14:30

pondelok 17. 6. 19 od 13:00 do 14:30

streda 26. 6. 19 od 16:00 do 17:30

V inom čase sú konzultácie možné na základe predchádzajúcej dohody emailom.

Vyšný