Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Športové aktivity

                                                  

Oznam pre študentov predmetu Zmluvné právo

Doc. Jurčová oznamuje študentom predmetu Zmluvné právo, aby si pozreli podklady a pokyny (v systéme Moodle) k prvému semináru, ktorý sa uskutoční dňa 28.9 o 15.00 hod online prostredníctvom aplikácie MS Teams. Kód na prístup do tímu: ibhxm3g

Oznam pre študentov Kliniky spotrebiteľského práva a Kliniky ochrany spotrebiteľa

JUDr. M. Budjač, PhD. oznamuje študentom, ktorí majú v zimnom semestri akademického roka zapísané predmety Klinika spotrebiteľského práva a Klinika ochrany spotrebiteľa, že výučba bude v prvých piatich týždňoch semestra prebiehať dištančnou formou, a v nadväznosti na rozhodnutie vedenia Právnickej fakulty TU možno počnúc šiestym výučbovým týždňom semestra predpokladať aj prezenčnú formu výučby predmetov.

Spôsob zverejňovania prednášok

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje nasledovné informácie k spôsobu zverejňovania prednášok z vyučovaných predmetov:

Trestné právo hmotné I - prednášky prof. Záhoru budú prebiehať v priamom prenose v čase prednášky cez MS Teams a budú následne ukladané aj do systému Moodle, prednášky doc. Szabovej budú ukladané vopred ako prednahraté do systému Moodle

Tresté právo procesné II - prednášky budú ukladané ako prednahraté do systému Moodle

Kriminológia - prednášky budú ukladané ako prednahraté do systému Moodle

Stážový program Mesta Hlohovec

                                                                          

SDP I + PDPA - informácie

Vážené študentky, vážení študenti,

v systéme Moodle nájdete informácie o výučbe a skúšaní predmetov Svetové dejiny práva I a Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky.

V prípade nejasností či otázok ma neváhajte kontaktovať emailom.

doc. Vyšný