Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Zmena konzultačných hodín počas skúškového obdobia

Vážené študentky, vážení študenti,

 konzultačné hodiny členov Katedry dejín práva sa počas skúškového obdobia menia nasledovne:

 prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 07.01.2020   ---  9.00 – 11.00

14.01.2020   ---  9.00 –  11.00

21.01.2020   ---  9.00 –  11.00

28.01.2020   ---   9.00 – 11.00 

04.02.2020   ---   9.00 – 11.00

Konzultačné hodiny doc. Vyšného 5. 12. 19

Vážené študentky, vážení študenti,

konzultačné hodiny 5. 12. 19 sa nekonajú, keďže nebudem prítomný na fakulte zo zdravotných dôvodov. Náhradné konzultačné hodiny sa budú konať v utorok 10. 12. 19 od 14:30 do 16:30 v miestnosti 209.

Vyšný

Konzultačné hodiny - doc. Deset

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že konzltačné hodiny doc. Deseta sa budú konať tento týždeň vo štvrtok 5.12.2019 od 9:00 do 10:30

Dohodnutie tém diplomových prác

Vážení kolegovia,

v tomto akademickom roku si v termíne do 6.12.2019 môžete vo vzťahu k predmetom zabezpečovaným Ústavom práva duševného vlastníctva a informačných technológií dohodnúť sedem (7) tém diplomových prác s dr. Adamovou.

Témy si môžete dohodnúť emailom alebo počas konzultačných hodín. Pre študentov, ktorí si osobitne nedohodnú tému budú následne ponúknuté  stanovené témy, z ktorých si budú môcť dodatočne vybrať.

ÚPDVaIT