Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Informácie pre študentov

Oznamy

Dňa 29.11.2017 sa na našej fakulte bude konať diskusný seminár na tému "Novelizácia Obchodného zákonníka č. 264/2017 Z. z.". S príspevkami vystúpia zástupcovia odbornej aj akademickej obce. Viac informácií a podmienky účasti tu.