Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

harmonogram skúšok KPPP - ZS 2019/2020

27.11.2019: harmonogram skúšok KPPP

Prehľad termínov skúšok z jednotlivých predmetov zabezpečovaných vyučujúcimi Katedry propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v zimnom semestri 2019/2020 nájdete TU.

Želáme úspešné skúškové obdobie, KPPP

M. R. Štefánik

Prijmite pozvanie na prednášku o výnimočnej osobnosti našich dejín, M. R. Štefánikovi, ktorá sa uskutoční 4. decembra o 10:00.

Zapisovanie tém záverečných prác

                                                                                

Dohadovanie tém DP - vyhodnotenie Szabová

Na základe vyhodnotenia predložených tém diplomových prác a osnov bude doc. Szabová v akademickom roku 2020/2021 školiť nasledovných študentov:

Mokrá Ivana

Zubáková Laura

Dohodnutie témy záverečnej práce KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti,

Katedra medzinárodného práva a európskeho práva oznamuje, že témy záverečných prác je možné si dohodnúť s nasledovnými pedagógmi:

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová PhD.

Okruhy tém bakalárskych prác:

1. Medzinárodné zmluvné právo

2. Sukcesia štátu

3. Vznik/zánik štátu

4. Diplomatické právo

5. Konzulárne právo

6. Ľudské práva a základné slobody v judikatúre kvázi-zmluvných orgánov

7. Osobitné subjekty medzinárodného práva

8. OSN