Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Dohadovanie tém diplomových prác

Katedra trestného práva a kriminológie oznamuje, že dohadovanie tém diplomových prác so študentmi bude prebiehať v termíne od 18.11.2019 do 6.12.2019 a to u nasledujúcich pedagógov:

Vypisovanie tém bakalárskych prác, ktoré budú obhajované v roku 2020/2021

Témy bakalárskych prác na KTPaÚP si bude možné vybrať v dvoch etapách.

V prvej etape si bude môcť záujemca dohodnúť tému bakalárskej práce s konkrétnym vyučujúcim, a to v období od 18. 11. 2019 do 6. 12. 2019. Dohodnúť tému bakalárskej práce je možné s nasledujúcimi vyučujúcimi nasledujúcim spôsobom:

 

Konzultačné hodiny 6.11.2019

Vážení kolegovia,

konzultačné hodiny JUDr. Zuzany Adamovej, PhD. dňa 6.11.2019 sa neuskutočnia z dôvodu účasti Dr. Adamovej na konferencii.

ÚPDVaIT