Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

Bakalárske štátne skúšky

Zoznam študentov /podľa čísla štúdia-študenta/ na bakalárske štátne skúšky v akademickom roku 2018/2019 je zverejnený v systéme MAIS  /viditeľný po prihlásení s

harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

17.04.2019 - harmonogram skúšok KPPP - LS 2018/2019

Prehľad termínov skúšok z predmetov zabezpečovaných Katedrou propedeutiky právnických predmetov PF TU v Trnave v letnom semestri akademického roka 2018/2019 nájdete tu.

Želáme vám úspešné ukončenie letného semestra, KPPP