Skočiť na hlavný obsah

Rozvrh hodín

Letný semester akad. roka 2023/2024:   

Bakalársky študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník
2. ročník
3. ročník

Externá forma štúdia
1. ročník
2. ročník
3. ročník
4. ročník

Magisterský študijný program

Denná forma štúdia
1. ročník
2. ročník

Externá forma štúdia
1. ročník
2. ročník

Pozn.: Podrobné rozdelenie študentov do skupín nájdete v systéme MAIS.

 

Rozvrh pre študentov 1. - 4. ročníka doktorandského štúdia v letnom semestri akademického roka 2023/2024:
1. - 4. ročník