Skočiť na hlavný obsah

Študijné oddelenie

ÚRADNÉ  HODINY

Pondelok                    9.00 – 11.00
Utorok                      12.00 – 14.00
Streda                         9.00 – 11.00
Štvrtok                        9.00 – 11.00
Piatok                          9.00 – 11.00

Telefonické informácie len počas úradných hodín

 

Mgr. Andrea Mašková – vedúca študijného oddelenia

andrea.maskova [at] truni.skclass="spamspan"        tel.č.: 033/5939-614

odborná referentka pre:

   1. ročník externé bakalárske štúdium
   2. ročník externé bakalárske štúdium
   3. ročník externé bakalárske štúdium
   4. ročník externé bakalárske štúdium

   1. ročník externé magisterské štúdium
   2. ročník externé magisterské štúdium
   3. ročník externé magisterské štúdium

 

Ing. Miroslava Bošnáková

miroslava.bosnakova [at] truni.skclass="spamspan"       tel.č.: 033/5939-606

odborná referentka pre:

   1. ročník denné magisterské štúdium

   Doktorandské štúdium

   Sociálne štipendium

 

Oľga Sedláková

olga.sedlakova [at] truni.skclass="spamspan"      tel.č.: 033/5939-618

odborná referentka pre:

   1. ročník denné bakalárske štúdium

   3. ročník denné bakalárske štúdium

   Sociálne štipendium

   Ubytovanie

 

Ing. Miriam Tatičová

miriam.taticova [at] truni.sk      tel.č.: 033/5939-617

odborná referentka pre:

   2. ročník denné bakalárske štúdium

   2. ročník denné magisterské štúdium

   Motivačné štipendium