Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Študuj u nás
Podnety / oznámenia
Profil absolventa
Opis štud. programu
Predajňa literatúry

V súvislosti s pripravovaným protestným pochodom „Zodpovedný protest za slobodné univerzity“ pán rektor udelil študentom univerzity rektorské voľno a dekanka zamestnancom pracovné voľno.

Pozývame Vás na prednášku organizovanú v spolupráci s Filozofickou fakultou TU určenú pre študentov so špecifickými potrebami. Podujatie sa uskutoční dňa 16. 12. 2021 o 10:00 h.

 

Dávame Vám do pozornosti tradičné podujatie organizované Kanceláriou Európskeho parlamentu na Slovensku v spolupráci s našou fakultou. Podujatie sa uskutoční dňa 9. 12. 2021 o 10,00 h.

Pozvánka na webinár s odborníčkou Zuzanou Záhradníkovou, ktorý sa uskutoční dňa 6. 12. 2021 od 9,30 h.

Milé študentky a milí študenti, pozývame Vás na on-line stretnutie študentov s vedením fakulty, ktoré sa uskutoční v pondelok 6. 12. 2021 o 18,00 h.

Informácia k zmene formy výučby študentov bakalárskeho a magisterského štúdia (denné ako aj externé štúdium) odo dňa 3. novembra 2021. Rozvrh hodín zostáva zachovaný.

 

Informácie k postupu dohodnutia si témy záverečnej práce (bakalárskej a diplomovej práce) s konkrétnym vyučujúcim, resp. k výberu témy prostredníctvom systému MAIS.

Nestihol si online podujatie pre študentov o možnostiach zapojenia sa do vnútorného systému kvality PF TU? Nevadí, pozri si prezentáciu!
 

Informácie k novému aktivitovému predmetu: Ochrana práv seniorov, do ktorého sa môžete zapojiť do 31. januára 2022. Súčasťou zviditeľnenia tejto témy je aj aktivita pre študentov: "Dobrý skutok, ktorý som vykonal/a vo vzťahu k seniorom".