Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety
14.11.2019

Nechajte sa pozvať na diskusiu s Antonom Popovičom a predstavenie novovydanej publikácie Pavla Demeša.
KEDY? 18.11.2019 o 15:00
KDE? Poslucháreň P12
Tešíme sa na Vás.

4.11.2019

Milé študentky a milí študenti, strávte na fakulte príjemné popoludnie pri príležitosti Dňa študentstva, vychutnajte si kávu od profesionálneho baristu a zapojte sa do súťaže o najlepší dezert. Posedenie sa uskutoční v utorok 19.11. v akvárku od 13:00 do 16:00.

23.10.2019

Vážené študentky a vážení študenti, rovnako, ako v predchádzajúcom ak. roku, aj tento ak. rok si budete môcť dohodnúť témy záverečných prác, pričom zápis bude prebiehať v dvoch etapách, počnúc 18.11.2019. 

23.10.2019
Pozývame Vás na besedu, ktorá sa uskutoční dňa 19. novembra 2019 o 10:30 hod. v Collegium Novum.
22.10.2019
Milé stredoškoláčky,
milí stredoškoláci,
pozývame vás na prednášky z rôznych oblastí práva, dňa 19.11.2019. Môžete si vyskúšať, ako prebieha výučba na našej fakulte.
22.10.2019

Pozývame Vás na prednášku, ktorá sa uskutoční dňa 20. novembra 2019 v posluchárni č. 6 (súdna sieň) o 10:00 hod.