Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Ponuky práce a brigády

Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR

                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Hlavný radca – vyšší súdny úradník

Oznámenie o vyhlásení výberového konania na obsadenie 2 voľných štátnozamestnaneckých miest vo funkcii hlavný radca – vyšší súdny úradník na Okresnom súde Skalica.