Skočiť na hlavný obsah

Fakultné psychologické poradenstvo

Milé študentky, milí študenti,
niekedy sa potrebujeme vyrozprávať a byť vypočutí nestrannou osobou, ktorá nás nepozná či nemá väzbu k pomerom, ktoré jej opisujeme. Takéto nezáväzné objektívne dialógy, založené na obojstrannom počúvaní a rozprávaní, sa z našej spoločnosti, žiaľ, trochu vytrácajú a my sa môžeme, pod vplyvom mnohých okolností, cítiť neistí, zmätení či frustrovaní. Preto poskytujeme možnosť dialógov s fakultnou psychologičkou. Takéto poradenstvo je dôverné a môže prebiehať rôznym spôsobom a v rôznych termínoch na základe dohody s pani psychologičkou.
Mailový kontakt Vám bol zaslaný na ročníkové mailové adresy. V prípade potreby je možné obrátiť sa aj na prodekanku pre vzdelávanie, ktorá Vám kontakt sprostredkuje.
 
Ak sa cítite vyčerpaní a nemáte záujem o rozhovor so psychológom, môžete si vypočuť alebo prečítať rady ako predchádzať syndrómu vyhorenia.
 
Zároveň dávame do pozornosti aj zaujímavé univerzitné prednášky v LS 2023/2024:
 
slovicko