Skočiť na hlavný obsah

Študentskí tútori zo ŠR TU

Študentská rada Trnavskej univerzity organizuje na začiatku každého akademického roka program Tutoring, vďaka ktorému je každému prvákovi pridelený starší študent, ktorý mu pomáha začleniť sa a vysvetľuje, ako funguje univerzitné prostredie – kontaktovať ho môže počas celého štúdia. 
 
Zoznam tútorov na PF TU pre ak. rok 2023/2024 je nasledovný:
 
Petra Adamkovičová
Dominika Münnichová
Martin Balega
Matej Pevný
Rebeka Ďurišová
Sabina Alvarez
Lenka Provazníková
Viktória Schifferová
Miroslava Mrázová
Daniel Pavelka
Filip Kocák
Enara Könözsyová
 
V prípade potreby je možné kontaktovať ich na študentských mailových adresách.