Skočiť na hlavný obsah

Disciplinárna komisia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

Zoznam členov:

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.
doc. JUDr. Eva Sabová, PhD.
doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
Bc. Alžbeta Tholtová
Bc. Nina Škubová
Bc. Martin Pogádl
           

Disciplinárny poriadok Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/disciplinarny_poriadok_tu_final_web.pdf

Rokovací poriadok Disciplinárnej komisie Trnavskej univerzity v Trnave
https://www.truni.sk/sites/default/files/rektor/rokovaci_poriadok_disc._komisie_tu_final_web.pdf

 

Disciplinárna komisia fakulty - Štatút Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty, čl. 23

Čl. 7 Povinnosti študenta fakulty a disciplinárne opatrenia: Študijný poriadok Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty

§ 72 zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách: Disciplinárny priestupok - TU

 

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2024 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2023 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2022 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2021 - "tu"

Zasadnutie DK PrF TU v roku 2020 - "tu"