Skočiť na hlavný obsah
admin
01.03.2022

Stanovisko PF TU k aktuálnej situácii

Právnická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave podporuje dodržiavanie princípov demokracie, medzinárodného práva a mierového riešenia konfliktov. Fakulta stojí pri všetkých svojich zahraničných študentoch, ktorí sa, v prípade potreby vyplývajúcej zo súčasnej situácie, môžu obrátiť na vedenie fakulty.
 
The Faculty of Law of Trnava University in Trnava values democratic principles, adherence to the principles of international law, and peaceful conflict resolution. The Faculty stands by all its international students regardless of their nationality. In need of help due to the current situation, they are encouraged to contact the Faculty Management: http://iuridica.truni.sk/zakladne-informacie