Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Harmonogram obhajob a štátnych skúšok KMPaEP

Vážené študentky, vážení študenti, 

obhajoby záverečných prác a štátne skúšky sa na Katedre medzinárodného práva a európskeho práva v akademickom roku 2018/2019 uskutočnia v nasledovných termínoch:

  • 26. marca o 13:00 - Obhajoby diplomových prác
  • 14. mája o 9:00 - Štátne skúšky
  • 14. mája o 9:30 - Obhajoby bakalárskych prác

 

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

vedúca katedry