Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Nový vzdelávací materiál z PDV

Vážení kolegovia,

dávame vám do pozornosti nový vzdelávací materiál z oblasti práva duševného vlastníctva šírený pod licenciou Creative Commons, ktorý nájdete tu.

ÚPDVaIT