Skočiť na hlavný obsah

Cena Petra Blaha - Cum Grano Salis II: vyhlásenie výsledkov

 

Vážené študentky a vážení študenti,
 
ďakujeme Vám za účasť v celouniverzitnej súťaži vyhlásenej Právnickou fakultou TU: Cena Petra Blaha - Cum Grano Salis II, v ktorej študenti súťažili o najlepšiu esej na tému Čo nám dalo a čo vzalo obdobie pandémie.
Fakultná Komisia pre vedeckú a odbornú činnosť študentov Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty vybrala tri najlepšie eseje. Dovoľte nám preto oznámiť víťazov druhého ročníka súťaže!
 
Na treťom mieste sa umiestnila: Mária Habalová
Na druhom mieste sa umiestnila: Lujza Paljusová
Na prvom mieste sa umiestnila: DOMINIKA KUCHÁROVÁ
 
Víťazkám srdečne gratulujeme!
 

Každý účastník dostane certifikát o účasti a malú pozornosť z fakulty. Okrem toho získajú víťazky súťaže motivačné štipendium.

 
Už teraz sa tešíme na tretí ročník súťaže v budúcom akademickom roku!