Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Klinika správneho súdnictva

OZNAM:

Výučba Kliniky správneho súdnictva sa bude konať každý NEPÁRNY týždeň.

Nasledujúca hodina: 28.2.2018 o 15:00 hod.