Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Náhradný termín na odovzdanie záverečných prác

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznamujeme študentom, že náhradný termín na odovzdanie bakalárskej a diplomovej práce je 25. máj 2018 na sekretariáte príslušnej katedry.