Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

PLATBA ZA UBYTOVANIE - dôležité!!!

Na univerzitnej stránke www.truni.sk  bol zverejnený dôležitý oznam týkajúci sa platieb za ubytovanie.

Venujte uvedenému oznamu náležitú  pozornosť.

 

 

                                                        

                                                                                                        študijné oddelenie

                                                                                              Právnickej fakulty TU v Trnave