Skočiť na hlavný obsah

Ponuka LL.M. štúdia v zahraničí so štipendiom

Vážené absolventky, vážení absolventi,
 
dávame do pozornosti možnosť prihlásiť sa na LL.M. štúdium v zaujímavých študijných programoch:
 
1) študijný program International and Comparative Children's Rights LL.M., ktorý je dostupný na Univerzite v Miškovci. Jedná sa o 1-ročné (2 semestre) akreditované štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium:
-       ukončené VŠ vzdelanie v odbore právo (Mgr.)
-       životopis
-       motivačný list
-       znalosť anglického jazyka

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť aj na nasledovné:

An  ICCR LL.M. scholarship is available in the amount of HUF 600,000 in the first semester and HUF 900,000 in the second semester for a limited number of applicants who commit to stay in Budapest for one full 3-4 day on-site training programme in the first semester and two full 3-4 day on-site training programmes in the second semester, as well as for the final examinations.
 

Všetky potrebné informácie sú uvedené na webovej stránke Univerzity https://jogikar.uni-miskolc.hu/iccr_llm.
 
 
 
2) študijný program Human Rights and Rule of Law LL.M., ktorý je dostupný na Univerzite v Miškovci. Jedná sa o 1-ročné (2 semestre) akreditované štúdium.

Podmienky prijatia na štúdium:
-       ukončené VŠ vzdelanie v odbore právo (Mgr.)
-       životopis
-       motivačný list
-       znalosť anglického jazyka

Chceli by sme upriamiť Vašu pozornosť aj na nasledovné:

An HRRL LL.M. scholarship is available in the amount of HUF 600 000 in the first semester and HUF 900 000 in the second semester for a limited number of applicants who commit to stay in Budapest for one full 3-4 day on-site training programme in the first semester and two full 3-4 day on-site training programmes in the second semester, as well as for the final exams.

 
Všetky potrebné informácie sú uvedené na webovej stránke Univerzity https://jogikar.uni-miskolc.hu/hrrl_llm.