Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Pozvánka na zasadnutie Akademického senátu PF TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, dňa 23. mája 2018 o 11.00 hod. sa v zasadacej miestnosti Collegium novum uskutoční zasadnutie Akademického senátu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave, na ktoré ste srdečne pozvaní. Informácie o programe zasadnutia nájdete TU