Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prednáška z Rodinného práva 15.11.

Z dôvodu účasti pedagóga a študentov na celodennej exkurzii, sa nekoná prednáška z Rodinného práva vo štvrtok dňa 15.11.2018 od 09.30 hod.