Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prevzatie diplomov

Oznamujeme absolventom bakalárskeho a magisterského štúdia, ktorí ukončili štúdium v ak. roku 2017/2018  v 2. opravnom termíne, že si môžu od  6. augusta 2018 počas úradných hodín prevziať diplom na študijnom oddelení.

 

 

                                                                                   študijné oddelenie Právnickej fakulty