Facebook PFTUInstagram PFTUYouTube PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety / oznámenia

Promócie absolventov bakalárskeho štúdia

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia

 

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium v mesiaci máj 2019 a  v dňoch 10. a 11. júna 2019, že slávnostné odovzdanie diplomov sa uskutoční dňa 28. 6. 2019 o 9,00 hod. v budove STU na Pavlínskej ulici č. 16 v Trnave.

Uskutoční sa bez účasti príbuzných.             

 

 

                                                                                   Trnavská univerzita v Trnave

                                                                                          študijné oddelenie