Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rektorské voľno - Otvorenie akademického roku

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave

udeľuje študentom

v pondelok

24. septembra 2018

v čase od 7.50 h do 13.00 h

 

r e k t o r s k é   v o ľ n o

 

pri príležitosti slávnostného otvorenia

akademického roku 2018/2019.

Informácie TU:  https://www.truni.sk/otvorenie-akademickeho-roku

 

prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD., v. r.
rektor Trnavskej univerzity v Trnave