Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Rektorské voľno - Otvorenie akademického roku

Rektor Trnavskej univerzity v Trnave udeľuje dňa

30. septembra 2019

v čase od 8.30 h do 13.30 h

 

rektorské voľno

 

študentom a pedagógom, ktorí sa zúčastnia

slávnostného otvorenia akademického roku 2019/2020.

 

 

prof. PaedDr. René Bílik, CSc., v. r.

rektor Trnavskej univerzity v Trnave