Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Slávnostné odovzdanie diplomov absolventom bakalárskeho štúdia

Zdroj: 
Študijné oddelenie PF TU

Oznamujeme absolventom bakalárskeho štúdia, ktorí úspešne absolvovali štúdium v mesiaci máj 2018 a  v dňoch 11. a 12. júna 2018, že slávnostné odovzdanie diplomov sa uskutoční dňa 28. 6. 2018 o 10,00 hod. v budove Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce, v aule Pazmaneum, Univerzitné nám. č. 1, Trnava.

  Uskutoční sa bez účasti príbuzných.             

 

 

   Trnava  1. jún 2018

      študijné oddelenie