Skočiť na hlavný obsah

Súťaž Kancelárie ÚS SR s esejou alebo odborným článkom

Vážené študentky, vážení študenti,
dávame do pozornosti, že:

Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky vyhlásila pre študentov vysokých škôl literárnu súťaž s názvom: „Princíp prednosti práva Európskej únie – výhody a nevýhody“

Pravidlá súťaže sú zverejnené na webovom sídle ústavného súdu v časti Informácie pre verejnosť a médiá, Deň otvorených dverí, Súťaž pre vysoké školy ( https://www.ustavnysud.sk/informacie-pre-verejnost-a-media/den-otvorenych-dveri/dod-2024 ).

Autori troch najlepších prác budú odmenení vecnými darmi a spolu so svojimi pedagógmi budú pozvaní na stretnutie s predsedom Ústavného súdu Slovenskej republiky. Autor najlepšej práce navštívi s podporou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku niektoré z inštitúcií v rámci EÚ.