Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Výsledky doplňujúcich volieb do AS TU

Zdroj: 
Akademický senát PF TU

Vážené členky a vážení členovia akademickej obce Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave,

v doplňujúcich voľbách do Akademického senátu Trnavskej univerzity v Trnave bola zvolená: 

Mgr. Veronika Trojčáková, PhD.

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.

predseda volebnej komisie