Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otváracie hodiny

Počas letných prázdnin:

 1.7. – 31.8. 2020

je študovňa PF TU

o t v o r e n á

stredy, štvrtky:   8,30 - 12,00        13,00 - 15,00 hod.

  a to v dňoch:

1., 2.7.,  8., 9. 7.,  15., 16.7.,  22., 23.7.,  29., 30.7.2020

5., 6.8.,  12., 13. 8.,  19., 20.8.,  26., 27.8. 2020

prípadné zmeny budú zverejnené na webovej stránke fakulty

 

Počas semestra / výučbového obdobia:

pondelok – štvrtok :  9,00 – 12,00      13,00 – 18,00 hod.

                    piatok :  9,00 – 12,00      13,00 – 17,00 hod.

 

Počas skúškového obdobia:

pondelok – piatok:  9,00 – 12,00      13,00 –15,00 hod.

 

Bližšie informácie o otváracích hodinách knižnice počas prázdnin, sviatkov, v čase rektorského/dekanského voľna sú zverejňované na hlavnej web stránke fakulty, v rubrike „Informácie pre študentov“.