Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otváracie hodiny

Počas semestra / výučbového obdobia:

pondelok – štvrtok :  9,00 – 12,00      13,00 – 18,00 hod.

                    piatok :  9,00 – 12,00      13,00 – 17,00 hod.

 

Počas skúškového obdobia:

pondelok – piatok:  9,00 – 12,00      13,00 –15,00 hod.

 

Bližšie informácie o otváracích hodinách knižnice počas prázdnin, sviatkov, v čase rektorského/dekanského voľna sú zverejňované na hlavnej web stránke fakulty, v rubrike „Informácie pre študentov“.