Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vedecká rada

PREDSEDA

1.   prof. JUDr. Mgr. Andrea Olšovská, PhD.

ČLENOVIA

2.   prof. JUDr. Helena Barancová, DrSc.
3.   doc. JUDr. Eduard Burda, PhD.
4.   doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.
5.   doc. JUDr. Mgr. Martina Gajdošová, PhD.
6.   prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., PhD., LL.M., MA
7.   JUDr. Anton Jaček
8.   doc. JUDr. Monika Jurčová, PhD.
9.   doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.
10. prof. JUDr. Soňa Košičiarová, PhD.
11. doc. JUDr. Miloš Lacko, PhD.
12. doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.
13. doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.
14. doc. JUDr. Darina Mašľanyová, CSc.
15. JUDr. Zuzana Nevolná, PhD.
16. doc. JUDr. Marianna Novotná, PhD.
17. JUDr. Jozef Opatovský
18. JUDr. Zdenka Papoušková, Ph.D.
19. doc. JUDr. PhDr. Peter Potasch, PhD.
20. doc. JUDr. Markéta Selucká, Ph.D.
21. doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.
22. Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.
23. prof. JUDr. Marek Števček, PhD.
24. doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD.
25. doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.
26. doc. JUDr. Peter Varga, PhD.
27. doc. JUDr. Miroslava Vráblová, PhD.
 

Rokovací poriadok VR TU, Právnickej fakulty