Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Ďakujeme za podporu

Oznamy Katedry OaOP

Oznamy

14.06.2018: Opravný termín štátnej skúšky z občianskeho práva a tiež obhajob diplomových prác na našej katedre sa uskutoční dňa 26.06.2018 o 08:30 hod. v miestnoti Collegium Novum.

29.05.2018: Opravný test z OPP I bude dňa 8.6.2018 (piatok) o 10:30 v miestnosti č. 312.

22.05.2018: Opravný test z OPP I bude dňa 28.05.2018 (pondelok) o 15:00 v miestnosti č. 312.