Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Oznamy Katedry OaOP

Konzultačné hodiny

Dňa 26.09.2017 sa konzultačné hodiny doc. Csacha, dr. Nevolnej a Mgr. Hlobíkovej z dôvodu účasti na konferencii neuskutočnia, tiež sa neuskutočnia konzultačné hodiny dr. Škrinára. V prípade potreby je možné vyučujúcich kontaktovať prostredníctvom e-mailu.