Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations

Oznamy Katedry PPaPSZ

OZNAM

Harmonogram prednášok z predmetu Právo sociálneho zabezpečenia (zimný semester akadem. roka 2017/2018). TU

Harmonogram prednášok z predmetu Pracovné právo I. (zimný semester akadem. roka 2017/2018)

Doc. Lacko oznamuje, že počas mesiacov august a september 2017 konzultuje iba po predchádzajúcej emailovej dohode.