Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Prijímacie konanie

Prihláška na štúdium:

Prihláška na vysokoškolské štúdium - I. stupeň
Prihláška na vysokoškolské štúdium - II. stupeň
Prihláška na vysokoškolské štúdium - III. stupeň

Elektronická prihláška

Informácia - číslo účtu: IBAN SK88 8180 0000 0070 0024 1244


Informácie o prijímacom konaní na bakalársky študijný program
- odporúčaná literatúra
      - otázky na prijímacie skúšky

Informácie o prijímacom konaní na magisterský študijný program

Informácie o prijímacom konaní na doktorandský študijný program