Skočiť na hlavný obsah

Voľné pracovné miesta - predpisy výberového konania

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (2.7.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (9.5.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci katedry a riaditeľ ústavu (9.5.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - profesor (9.5.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent (9.5.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (3.4.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (27.2.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný referent pre ekonomické činnosti (7.2.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci katedry (8.1.2024)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - profesor (8.1.2024)

Rok 2023:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (11.12.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (30.10.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (2.10.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci katedry (2.10.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - vedúci katedry / ústavu (21.9.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (26.6.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - sekretárka dekana (12.6.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent (16.5.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (16.5.2023)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - profesor (9.1.2023)

Rok 2022:

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - študijný referent (5.10.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (31.8.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent a asistent (13.6.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (28.4.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - docent (22.4.2022)

Výberové konanie na obsadenie pracovného miesta - odborný asistent (23.2.2022)

 

Plnenie kritérií - profesor
Plnenie kritérií - profesor

 

Plnenie kritérií - docent
Plnenie kritérií - docent

 

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov - AKTUÁLNE
   Dodatok č.1 k Všeobecným kritériám na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov

Všeobecné kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov - NEAKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - AKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - NEAKTUÁLNE

Zásady výberového konania na obsadzovanie pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov - NEAKTUÁLNE

 

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a profesor

Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (účinné od 15. 10. 2023)
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (platné do 31.8.2023)
Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „docent“ a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu „profesor“ Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty (účinné do 30. 6. 2022)
Prehľad splnenia kritérií fakulty - docent
Prehľad splnenia kritérií fakulty - profesor
Vzor profesijného životopisu