Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Zoznam členov AS PF TU

PREDSEDNÍČKA SENÁTU FAKULTY:

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

 

TAJOMNÍK SENÁTU FAKULTY:

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

email: senatpftu@truni.sk

 

ČLENOVIA:

Zamestnanecká časť:

Mgr. Bc. Martin Bulla, PhD.

doc. JUDr. Kristián Csach, PhD., LL.M.

doc. Mgr. Marek Káčer, PhD.

JUDr. Veronika Kleňová, PhD.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

Mgr. Peter Mészáros, PhD.

doc. JUDr. Eva Szabová, PhD.

prof. JUDr. Ivan Šimovček, CSc.

doc. JUDr. PhDr. Adriána Švecová, PhD.

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.          

 

Študentská časť:

JUDr. Milan Hlušák - doktorandské štúdium

Bc. Adam Krajáč - magisterské štúdium v dennej forme

Dominika Kuchárová - bakalárske štúdium v dennej forme

Ing. Monika Sartorisová - bakalárske a magisterské štúdium v externej forme

Tomáš Široký - bakalárske štúdium v dennej forme