Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry SPPZPaFP

Konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej

Dňa 05.11.2019 od 11:10 - 12:00 h. sa neuskutočnia konzultačné hodiny Mgr. Petry Janekovej z dôvodu sprevádzania šudentov PF TU na exkurzii na Okresnom súde Trnava. Konzultačné hodiny od 15:00 - 15:30 h. sa uskutočnia v predĺženom režime do 16:30 h.

Oznam o témach bakalárskych prác

Milí študenti,
Katedra správneho práva, práva životného prostredia a finančného práva si vám dovoľuje oznámiť, že JUDr. Ľubica Masárová, PhD.JUDr. Michal Aláč, PhD.JUDr. Michal Maslen, PhD. ponúkajú možnosť dohodnúť si témy bakalárskych prác podľa vášho výberu (každý max. 9 prác). Témy bakalárskych prác je možné dohodnúť počas vypísaných konzultačných hodín.