Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Otázky na štátne skúšky Katedry SPPZPaFP

AKTUALIZOVANÉ OTÁZKY Z PREDMETU SPRÁVNE PRÁVO (8.3.2019)

 

 

  • 8. 4. 2016 Podľa informácie vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave z kolégia dekanky Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave zo dňa 6. 4. 2016 - sa študentom na štátnej skúške v akademickom roku 2015-2016 zachová potrebný čas na prípravu ústnej odpovede po vylosovaní otázok zároveň s možnosťou vyhotoviť si písomnú prípravu