Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Konzultačné hodiny Katedry MPaEP

doc. JUDr. Dagmar Lantajová, PhD.

dagmar.lantajova@truni.sk

Konzultačné hodiny:

nepárny týždeň: streda 14:50 -16:10

párny týždeň: streda 9:40-11:00

v inom termíne po predchádzajúcej dohode e-mailom

 

Dr. h. c. prof. doc. JUDr. Marek Šmid, PhD.

info na webe Ústavu pre právne otázky náboženskej slobody 

 

doc. JUDr. Juraj Jankuv, PhD.

juraj.jankuv@gmail.com 

Konzultačné hodiny: 

info na webe Katedry teórie práva a ústavného práva

 

doc. JUDr. Peter Varga, PhD.

vargapeter01@hotmail.com

Konzultačné hodiny:

Utorok: 12:30 - 13:30

 

Mgr. Martin Bulla, PhD.

martin.bulla@truni.sk

Konzultačné hodiny: 

Utorok: 14:50 - 16:10

 

JUDr. Marcel Vysocký, PhD.

m.vysocky@gmail.com  

Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom

 

JUDr. Viliam Karas, PhD.

karas@maplefish.sk

Konzultačné hodiny: 

po dohode e-mailom 

 
JUDr. Miroslava Mittelmannová

Konzultačné hodiny:

podľa dohody e-mailom

 

JUDr. Marek Šmid, LLB.

marek.smid@gmail.com 

Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom

 

JUDr. Rastislav Mihalovič, PhD.

mihalovicr@gmail.com

Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom

 

Mgr. Matúš Košuth

matus.kosuth@mzv.sk

Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom

 

Mgr. Daniel Arbet

daniel.arbet@truni.sk 

daniel.arbet@yahoo.co.uk

Konzultačné hodiny:

po dohode e-mailom