Skočiť na hlavný obsah

Ocenenia pedagógov

Vážení kolegovia, učitelia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave

V mene Vedenia Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave ďakujem Vám za Vašu doterajšiu vedeckú prácu, ktorou vynikajúcim spôsobom reprezentujete našu fakultu pred širokou  odbornou obcou celého Slovenska. Teším sa, že Vašu kvalitnú vedeckú prácu v prospech fakulty a v prospech slovenskej právnej vedy si všimli mnohí kompetentní aj mimo našej fakulty, na ktorej s láskou a obetavo pracujete. Vaše ocenenia sú aj ocenením celej Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Aj týmto spôsobom, zverejnením Vašich ocenení, Vám vyjadrujem svoju úctu a vďaku za to, že posúvate vedecký profil našej fakulty stále vyššie. Bude cťou fakulty zverejniť mená aj ďalších našich kolegov, ktorí rozšíria okruh ocenených učiteľov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave.

Ocenenia vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty v roku 2022

Ocenenia vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty v rokoch 2017 - 2021

Ocenenia vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty v rokoch 2013 - 2016

Ocenenia vedecko-pedagogických zamestnancov fakulty v rokoch 2009 - 2012

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2022

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2021

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2020

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2019

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2018

Najúspešnejší pedagógovia - vedci Právnickej fakulty TU za rok 2017