Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

doc. Vyšný_konzultácie_jún_2019

Vážení študenti,

v priebehu júna 2019 mám konzultačné hodiny takto:

pondelok 3. 6. 19 od 11:00 do 12:30

pondelok 10. 6. 19 od 13:00 do 14:30

pondelok 17. 6. 19 od 13:00 do 14:30

streda 26. 6. 19 od 16:00 do 17:30

V inom čase sú konzultácie možné na základe predchádzajúcej dohody emailom.

Vyšný

Oznam o konaní obhajob bakalárskych prác

Katedra dejín práva oznamuje študentom termín konania obhajob bakalárskych prác, ktorý bol stanovený na 13. mája 2019 o 8:30. Konkrétny zoznam študentov a miestnosti konania obhajob nájdete tu