Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Oznamy Katedry DP

Zmena konzultačných hodín počas skúškového obdobia

Vážené študentky, vážení študenti,

 konzultačné hodiny členov Katedry dejín práva sa počas skúškového obdobia menia nasledovne:

 prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

 07.01.2020   ---  9.00 – 11.00

14.01.2020   ---  9.00 –  11.00

21.01.2020   ---  9.00 –  11.00

28.01.2020   ---   9.00 – 11.00 

04.02.2020   ---   9.00 – 11.00

Konzultačné hodiny doc. Vyšného 5. 12. 19

Vážené študentky, vážení študenti,

konzultačné hodiny 5. 12. 19 sa nekonajú, keďže nebudem prítomný na fakulte zo zdravotných dôvodov. Náhradné konzultačné hodiny sa budú konať v utorok 10. 12. 19 od 14:30 do 16:30 v miestnosti 209.

Vyšný

Oznam pre študentov záverečných prác, ktoré sa budú zapisovať v akademickom roku 2019/2020 a obhajovať v akademickom roku 2020/2021

Vážené študentky, vážení študenti,

 

tému Vašej bakalárskej práce si na Katedre dejín práva môžete dohodnúť s nasledovnými vyučujúcimi:

prof. JUDr. PhDr. Tomáš Gábriš, PhD., LLM, MA

doc. JUDr. Peter Vyšný, PhD. et Ph.D.

doc. JUDr. Miriam Laclavíková, PhD.

doc. JUDr. PhDr. Adriana Švecová, PhD.

JUDr. Ingrid Lanczová, PhD.

JUDr. Jozef Kolárik, PhD.

 

Voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia

Vážení študenti, 
voliteľný predmet Vecné a záväzkové právo v stredoveku a novoveku pre I. ročník dennej formy bakalárskeho stupňa štúdia sa otvára. Vyučujúca, doc. Švecová, Vás očakáva tento štvrtok, 10.10.2019 o 9.30 v miestnosti č. 5 na úvodnej prednáške a seminári. Výučba bude prebiehať v tomto ZS podľa pôvodného rozvrhu a pokynov vyučujúcej.