Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Vyučované predmety Katedry DP

Povinné predmety:

Dejiny práva na území Slovenska I

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Dejiny práva na území Slovenska II

informačný list predmetu

syllabus prednášok z predmetu

Metodológia záverečnej práce

informačný list predmetu dostupný v MAIS

syllabus prednášok z predmetu

Povinne voliteľné predmety:

Svetové dejiny práva I

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus prednášok z predmetu

Svetové dejiny práva II

informačný list predmetu

program prednášok

Vecné a záväzkové právo na území Slovenska v stredoveku a novoveku

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus predmetu

Pramene práva na území Slovenska v historickom priereze

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Metodologické praktikum z dejín štátu a práva

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Dejiny formovania moderného dedičského práva

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus predmetu

Vývoj kodifikácií práva v 19. a 20. storočí

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus predmetu

Výberové predmety:  

Právne dejiny predkolumbovskej Ameriky

informačný list predmetu je dostupný v MAIS

syllabus prednášok z predmetu

Filozofia dejín

infomačný list predmetu

syllabus predmetu

Klinika právnickej žurnalistiky

informačný list predmetu

syllabus predmetu

Klinika advokácie

informačný list predmetu

syllabus predmetu