Facebook PFTUEnglish version

Právne kliniky
Publikácie
Právnické konferencie
Podujatia
International relations
Podnety

Informácie pre študentov

zmena KH/ dr. Šimunová

28.02.2018: KH, dr. Šimunová

Oznamujeme študentom, že dňa 01.marca 2018, t. j. vo štvrtok, nebudú konzultačné hodiny dr. Šimunovej z dôvodu neodkladných pracovných povinností.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

Klinika správneho súdnictva

OZNAM:

Výučba Kliniky správneho súdnictva sa bude konať každý NEPÁRNY týždeň.

Nasledujúca hodina: 28.2.2018 o 15:00 hod.

zmena KH/ prof. Dianiška

22.02.2018: zmena KH - prof. Dianiška

Oznamujeme študentom, že v termíne od 22.februára do 02.marca 2018 nebudú konzultačné hodiny s prof. Dianiškom z dôvodu čerpania dovolenky.

Ďakujeme za pochopenie, KPPP

Výučba rímskeho práva

 
Milé študentky, milí študenti,
 
výučba rímskeho práva v tomto semestri prebieha nasledovne (prednášky sú nezmenené):
 

Diplomatický protokol - prednášky

14.02.2018: Diplomatický protokol - prednášky

Vážení poslucháči II. ročníka bakalárskeho štúdia – zapísaní na predmet DIPLOMATICKÝ PROTOKOL,